Placeholder

Zápis do školky

Zápis do MŠ, kritéria

Zápis do mateřské školy Lex Ukrajina

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Ředitelka příspěvkové organizace Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace (dále jen „MŠ“) stanovuje termín konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina) ve znění novely č.20/2023 Sb. od školního roku 2023– 2024.

Termín konání: 1. 6. 2023

Místo: ředitelna MŠ 8:00 – 11:00 hodin Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace

Nahlédnutí do spisu: 2.6.2023 8:00 – 9:00 hodin

Předání rozhodnutí: 6.6.2023 zveřejněním výsledků přijímacího řízení na webových stránkách mateřské školy, vyvěšením výsledků přijímacího řízení u vstupu do mateřské školy, osobně od 9:00-11:00 hodin ve škole (Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace).

Tento zápis se vztahuje výlučně na cizince:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany;
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Žádost o přijetí může podat:

 • zákonný zástupce dítěte podle ukrajinského práva (může jím být i prarodič, zletilý sourozenec)
 • zákonný zástupce dítěte podle českého práva (§ 183 odst. 7 školského zákona)

Dokumenty nutné k zápisu:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 • vyjádření pediatra ke splnění zákonné podmínky o očkování dítěte, eventuálně mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit očkování pro kontraindikaci. Tato povinnost se vztahuje pouze na děti, které v daném školním roce neplní povinné předškolní vzdělávání. Povinné předškolní vzdělávání plní děti narozené 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
 • vízový doklad dítěte
 • doklad o místě pobytu pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování), v případě pochybností může škola požádat obec o kontrolu správnosti v registru obyvatel; lhůta pro hlášení změny místa pobytu na území ČR pro cizince s doplňkovou ochranou činí 3 pracovní dny ode dne této změny
 • doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat

V případě, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka MŠ tato kritéria:

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ – 2

Žádost o přijetí dítěte 1 – Ukrajina

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VYHLÍDKA (mimo děti z Ukrajiny)

Vážení rodiče,

zveme Vás se svými dětmi k zápisu do naší MŠ Vyhlídka, který proběhne 16.05.2023 od 8.00 do 15.00 hodin.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na tento odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/valmez-vyhlidka

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

Elektronický předzápis pro Vás bude otevřen od 14.04. do 01.05.2023.

 1. zaregistrujte se 
 2. přihlašte se 
 3. vyhledejte mateřskou školu, do které chcete přihlásit Vaše dítě 
 4. vyplňte a odešlete elektronickou Žádost 
 5. vytiskněte a nechejte potvrdit u praktického lékaře pro děti a dorost 
 6. osobně se dostavte 16.05.2023 do školky, možné zaslat i datovou schránkou na: rmdbg9t nebo poštou

ŘÁDNÝ zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání se koná na horní budově dne 16.5.2023

Přehled dokumentů, které přinesete s sebou k zápisu: průkaz totožnosti zákonného zástupce k ověření, rodný list dítěte k ověření

Na všechny děti i jejich rodiče se moc těšíme.

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".