Placeholder

Sponzoři

Děkujeme všem sponzorům, kteří jakkoliv přispívají naší MŠ

Naše MŠ je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Valašské Meziříčí, které jako zřizovatel přispívá na:

 • celkový provoz
 • údržbu
 • modernizaci
 • investice

Na provoz mateřské školy však přispívají také rodiče dětí, kteří hradí úplatu za předškolní vzdělávání. Čerpání těchto finančních prostředků se řídí rozpočtovými pravidly, převážně se používají na energie.

Díky pochopení některých rodičů, kteří svými dary umožňují škole pořádat mimoškolní aktivity, získává škola prostředky na financování různých akcí např.:

– dopravu a vstupné na výlety do ZOO, Skanzenu, Galaxie apod.

Jelikož rozpočet školy neumožňuje čerpání prostředků na tyto akce, jsme vděčni za každý dar škole. V případě, že tyto prostředky nestačí, musí se rodiče financně podílet.
Dárci mohou kromě peněžních darů věnovat škole i dar věcný např. přehrávače, pomůcky, vybavení zahrady nebo zaplatit pro děti zábavnou službu (kouzelník, skákací hrad apod.).
Výhodou pro dárce jako fyzické i právnické osoby je možnost uplatnit daňový odpočet z darů.

Velmi bychom uvítali pomoc větších podniků a podnikatelů, kteří by nám pomohli realizovat naše plány v oblasti sportu a zdraví dětí, které je naším prioritním zaměřením. Např. vybudování sportovního hřiště, rekonstrukce vybavení školní zahrady pro aktivní vyžití dětí apod.

Děkujeme sponzorům, velmi si Vaší podpory vážíme

 • Krajská pedagogicko psychologická poradna Zlín, pobočka Valašské Meziříčí
 • Speciálně pedagogické centrum Valašské Meziříčí
 • Středisko volného času Domeček
 • Základní školy ve Valašském Meziříčí– návštěva školy pro děti rok před nástupem do základního vzdělávání, odpolední akce pro děti a rodiče „Zápis nanečisto“,
 • Knihovna města Valašské Meziříčí– tematické programy pro děti
 • Kulturní zařízení „KZ“– návštěva klasických a interaktivních dětských představení
 • Policie ČR – preventivní programy pro děti,
 • Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje – preventivní programy pro děti
 • Diakonie Valašské Meziříčí – návštěva seniorů
 • TJ Rožnov pod Radhoštěm - plavecký výcvik
 • TJ Sokol Valašské Meziříčí – sportování s trenérem
 • HC Valašské Meziříčí - bruslení
 • Hvězdárna Valašské Meziříčí
 • ZUŠ Alfréda Radoka
 • ZUŠ B-art

Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".